Pellet avantajları Peletin avantajları

Предимства на пелетите


 • Намаляване вноса на изкопаеми горива и принос към икономиката на страната.

 • 100% производство от собствени ресурси.

 • Ефективността на горене на гориво от пелети е по-висока от тази на гориво от въглища. Ефективността на гориво от пелети е 97 процента а горивната ефективност на гориво от въглища е 78 процента.

 • Не излиза дим от комина както е при печките с въглища и няма опасност от отравяне.

 • При горене изгаря напълно целия продукт и съдържанието на пепел е много по-малко в сравнение с въглищата.

 • Това гориво предлага удобствата на природен газ, в районите къде няма газ.

 • Това е устойчив ресурс.

 • По-безопасен е в сравнение с използването на други изкопаеми горива.

 • Може да се използва при производство на електроенергия

 • Най-чистата горивна система сред системите за твърдо гориво са системите за изгаряне на пелети.

 • По отношение на складирането заема по-малко място в сравнение с дървесно гориво и въглища.

 • За търговско производство на пелети не се изисква изсичане на дървета. За производство на пелети се използват горски отпадъци. Поради това предимство е лесно запалимо, и поради това, че се събират горските отпадъци се допринася и за опазването на горите от пожар.

 • Системите за отопление на дървесни пелети са предпазват озона и са под закрила на осцилацията на CO, приети са съгласно Протокола Киото.

 • При използването на класическите системи за твърдо гориво, в комините се образува голямо количество креозот (катран). А в пелетните системи почти няма креозот. Поради тази причина дори без комин може да изхвърля навън(както при херметичните комбинирани котли).

 • В областите на използване на пелетно гориво съотношението на прах и пепел е много по-ниско в сравнение с други твърди горива.

 • Осигурява спестяване на електроенергия, поради това,че за редуктор и вентилатор са напълно достатъчни двигатели с по-малък капацитет.

 • Не изисква намеса в котелното помещение когато се получи прекъсване на електричеството.