Pelet

Области на използване на пелети

Пелетното гориво може да се класифицира като дървесни пелети и пелети за селскостопански отпадъци. Особено в Европейските държави пелетният продукт има широк диапазон на използване в различни области. Пелетните (биомаса) горива могат да се използват в домове, работни места, фабрики, хотели, мотели, обекти, апартаменти, частни и самостоятелни населе ... виж повече

  • 13/12/2021