Какво е Пелети?


Един от най-важните проблеми на века, в който живеем, е че ще светът е изправен пред опасността от глобално затопляне и замърсяване на околната среда. И точно в този момент се натъкваме на алтернатива за енергиен източник така наречените “пелети” поради това, че са икономични за дълъг период от време, получени по естествен начин и в резултат на използването нанасят минимални щети на природата.

Думата Пелети буквално означава гранули, топче, кълбо, буца, което е образувано термонологично и с малка форма обикновено с диаметър 6-10мм и дължина около 10-50мм, това е вид гориво, получено от естествени продукти и отпадъци като компресирани дървесни стърготини и парчета, дървесна кора, селскостопански продукти, пшенични стъбла, черупки от лешници, бадеми и орехи. Пелетите могат да се произвеждат от всички видове дървесина, но меките дървесни видове (иглолистни дървета) са по-подходящи за производтвото на пелети. Причина за това е, че видовете иглолистна дървесина съдържат повече лигнин в сравнение с видовете твърда дървесина (листни дървета). Лигнинът в дървото е като естествено лепило и играе роля на свързващо вещество при производството на пелети.При производството на пелети няма нужда от допълнителни добавки. Пелетите, които се произвеждат без допълнителни добавки се използват в отоплителни котели, битови печки (пелетова печка), промишленост, фурни за хляб и много различни области.

Изкопаемите горива като петрол и въглища, които използваме повече, ускоряват повече опасността за нанасяне на щети за околната среда. Пелетите са широко използвани в много страни по света и предоставят предимство, поради това, че са вид гориво, които са почти безвредни за околната среда.

Поради това, че пелетите се произвеждат във влажна среда и се получават чрез компресиране в много малки размери, е възможно да се получи приблизително 2 пъти повече енергия в сравнение с горивните еквиваленти (въглища и др.). Дървесните пелети в сравнение с енергията, която се получава от директно горене на дървесина е от 4 до 10 пъти по-плътно гориво. Тази висока плътност (650 kg/m3) осигурява плътно съхранение и удобно и евтино транспортиране за дълги разстояния. При производството на 1 MWh енергия природният газ отделя 3 пъти повече, fuel-oil 5 пъти, а отоплението с електричество 10 пъти повече CO2 в атмосферата в сравнение с пелетите. Като се има впредвид тези стойности, произвеждането на енергия с пелети и използването на пелети осигуряват по подходяща сфера по отношение на производството на въглерод.Отделно, съотношението на пепелта на пелетата, ако може да се направи сравнение като остатъци; се вижда, че осигурява предимства в сравнение със степента на пепел (между 3 и 20%), образувана от изгарянето на въглища и съдържанието на пепел (между 3 и 10%) на селскостопански растения, треви и отпадъци.

В нашата дървата не е популярно широко използването и производтвото на пелети, въпреки, че има достатъчно източници суровина и потенциален пазар. Производството и използването на пелети предотвратява замърсяването на околната среда и във същото време и външната необходимост от нужда на енергия от икономическа гледна точка. Ако се погледне използването на пелети в целия свят можем да стигнем до извода, че пелетите приблизително 40 години се използват активно в света. Швеция като лидер държава в Европа започва производство на пелети през 1980 година. След това другите Европейски държава започват производство на пелети. Днес пелетите се използват като алтернативен източник на енергия като в стотици съоръжения по света се произвеждат милиони тонове пелети като водещи са Северна Америка и Северна Европа. В нашата дървата след 40 годишно закъснение презз последните 5 години активно се произвеждат пелети. Въпреки това, текущите производствени количества отговарят на много по-малка част от търсенето.

НОК ПЕЛЕТ притежава съоръжение с машини, които работят с капацитет 4 тона за 16 часа на ден, ние отговаряме на голяма част от търсенето на пелети в Турция, като производството се извършва с опита на нашия професионален персонал и инженери. Нашата цел е да задоволим нуждите на пелети и да увеличим производствения капацитет в регионите на Изток-Югоизток със новото съоръжение, което ще бъде съдадено в Централен Анадол в рамките на 5 години.