Области на използване на пелети

Pelet
13/12/2021

Пелетното гориво може да се класифицира като дървесни пелети и пелети за селскостопански отпадъци. Особено в Европейските държави пелетният продукт има широк диапазон на използване в различни области. Пелетните (биомаса) горива могат да се използват в домове, работни места, фабрики, хотели, мотели, обекти, апартаменти, частни и самостоятелни населени жилища, вили, тоест във всички области където има необходимост от топлина.

Пелетите, може да се използват във всички тези области където е необходимо;

Домове, Чрез промяна на структурата на горивната клетка може да се използва във всички отоплителни системи, където е възможно използването на твърдо гориво, газови и електрически отоплителни системи.

Хотели; Ако напълно се интегрира може да се използва във всички котли за пропан-бутан и течно гориво. Отделно може да допринесе за много сериозни спестявания по отношение на интеграция със слънчеви енергийни системи.

Хлебопекарници; Пелетата, които се използват в котли за гориво за производство на хляб благодарение на това, че са чисти и се постигат всички желани температури благодарение на автоматичното захранване и термостатите прави пелетите изгодни за използване.

Промишлени сушилни съоръжения; Пелетните горелки и котли могат лесно да се адаптират към вода, пара и всички въздушни нагреватели. Може да се използва за сушене на боя и всички видове фурни за сушене.

Училища и държавни учреждения; Пелетите могат да се използват навсякъде с цел отопление.Предимството за икономия на пелетната система, която може да бъде интегрирана в съществуващата отоплителна система чрез подмяна на котела, е доста съществена.

Оранжерии; Методите за отопление, които се използват в оранжерийните системи, станаха доста разпространени през последните години, но от друга страна са доста скъпи. В сравнение със стандартните отоплителни системи, палетната система осигурява много висока температура, заради работната система може да се регулира така, че температурата на околната среда да се поддържа на същото ниво и това допринася за улесняването при използването му в тези области.

Спортни съоръжения; Палетите могат да се използват при нужда от топъл въздух през зимните мсесеци, когато има опасности от заледявания.Топлият въздух се доставя с пелетни горелки, които се прикрепят към генератори за топъл въздух и се издухва в помещението. С минимални разходи се осигурява отоплението на помещението като се изгарят и нестандартни дърва и био пелети.


Можете да се свържете с нас за вашите нужди и въпроси относно пелетите.
Комуникация
Yenile