ЗА НАС


Предприята ни в Зонгулдак произвеждат 100% натурални борови пелети, които са вид рециклирано гориво.

Визия за мисия


Интензивната енергийна нужда, която започна с индустриалната революция, достигна още по-напреднали измерения през 20-ти век с появата на модерни технологични продукти, които улесняват човешкия живот. За да задоволи тази енергийна нужда, човечеството първо на първо се е обърнало към известни енергийни източници. Най-широко използваните енергийни източници на базата на изкопаеми не са възобновяеми и са ограничени от запаси. Освен това газове като CO, CO2, SO2, които възникват в резултат на използването на тези горива, вредят на естествения ред и причиняват ускоряване на глобалното затопляне - един от най-важните проблеми на нашата епоха. В този контекст ние се стремим да бъдем една от компаниите, които предоставят решения на този глобален проблем, да произвеждаме биогорива с цел намаляване на разходите, да представяме нашите продукти вътре в страната и да изнасяме ги в чужбина.